قرآن
هفته قبل روز قبل آرشیو زمانی تاریخ :پنجشنبه:23/10/1395ساعت :11:00 روز بعد هفته بعد
زمان : 30 دقیقه
جدول پخش برنامه ها
11:00 مدت: 15 دقیقه

خبر قرآنی(زنده)

11:15 مدت: 10 دقیقه

صفحه نور
کارشناس: حجت الاسلام مجید قربانعلی
تلاوت ترتیل سوره فاطر آیات 4-11به همراه ترجمه آیات و همراه مفاهیم

11:25 مدت: 5 دقیقه

آیه ها و آینه ها

11:30 مدت: 55 دقیقه

آرام جان(زنده)
اذان ظهر: 12:13، آموزش نماز- عطر ماندگار
تلاوت آقای مرتضی سادات فاطمی سوره فرقان آیات 58-71

رادیو قرآن
پخش خودکار