صبا
هفته قبل روز قبل آرشیو زمانی تاریخ :دوشنبه:26/04/1396ساعت :17:30 روز بعد هفته بعد
زمان : 30 دقیقه
جدول پخش برنامه ها
17:30 مدت: 15 دقیقه

روی خط
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
زندگینامه و آثار مشاهیر در قالب طنز و نمایش

17:45 مدت: 15 دقیقه

سینما صبا
پیامك رادیو صبا: 300001055 روابط عمومی: 22652862
دیالوگ های ماندگار فیلم های سینمایی و سریال های پر مخاطب- فیلم اخراجی

رادیو صبا
پخش خودکار