انتخاب شبکه های دیگر

رادیوهای سراسری

رادیوهای اینترنتی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.

رادیوهای استانی

    در حال حاضر شبکه ای در این بخش وجود ندارد.
رادیو سلامت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

جدول پخش برنامه ها
زمان شروع
مدت
نام برنامه
وضعیت آرشیو
جدول پخش برنامه های
[13/09/1401]
00:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
00:05
25
مثبت 12(تكرار)
با حضور خانم دكتر سایناز مودت(روانشناس كودك و نوجوان)
00:30
120
پشت پلك صبح- گروه تغذیه(زنده)
ارتباط تلفنی با دكتر ابراهیمی مقدم(روانشناس)
02:30
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
02:35
15
كوچه باغ(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
02:50
65
خونه زندگی(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
03:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:00
35
فراسو(تكرار)
با حضور دكتر مسعودی فرید(متخصص پزشكی اجتماعی)
04:35
10
ساحل آرامش(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:45
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:50
15
یاد یاران(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
05:05
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
05:15
30
تسبیح صبح
ویژه برنامه اذان گاهی صبح
ویژه اذان
05:45
15
زندگی زیباست(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:00
10
سرآغاز
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:15
15
ورزش و زندگی
ارتباط تلفنی با كارشناس و متخصص پزشكی ورزشی
06:30
90
به زندگی سلام كن(زنده)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
08:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
08:05
5
كارایی و توانایی
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
08:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
08:15
35
فراسو
با حضور دكتر حامد محمدی(متخصص تغذیه)
08:50
10
زنگ تغریح
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
09:00
10
ماه نشان
ارتباط تلفنی با آقای امیر جبلی(كارشناس هلال احمر)
09:10
45
دایره خرد
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
09:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
10:00
5
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
10:05
20
مسابقه اف ام 102
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
10:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
10:30
65
خونه زندگی
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
11:35
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
11:40
30
تا بیكران
اذان ظهر:11:52
12:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
12:15
15
یاد یاران
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
12:30
40
نیم نگاه- گروه سلامت اجتماعی
ارتباط تلفنی با دكتر ناصحی(رئیس سازمان بیمه سلامت و دكتر واعظ مهدوی( رئیس انجمن اقتصاد سلامت)
13:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
13:15
30
غذا سلامت زندگی
با حضور دكتر زهرا بیگ محمدی(دكترای صنایع غذایی)
13:45
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
13:50
10
زنگ تغریح(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
14:00
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
14:05
45
با هم حرف بزنیم
با حضور خانم دكتر ندارفیعی طاری(روانشناس)
14:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
15:00
60
مجله پزشكی
دكتر اعظم عرفانی فر(فوق تخصص غدد و متابولیسم )
16:00
5
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
16:05
20
مسابقه هرم طلایی
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
16:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
16:30
25
عشق كتاب
ارتباط تلفنی با خانم سارا موسوی(نویسنده)
16:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
17:00
90
عصری نو
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
18:30
30
ذهن، مغز، زندگی
با حضور خانم دكتر ثمینه‌سادات پورتاك‌دوست، متخصص روانشناس شناختی و پژوهشگر در حوزه رشد شناختی در كودكان و نوجوانان.
19:00
5
رویدادهای سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
19:05
20
به سوی قاف(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
19:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
19:30
25
افرا
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
19:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
20:00
30
با نخبگان
ارتباط تلفنی با دكتر امیرعلی حمیدیه فوق تخصص خون وسرطان كودكان ورییس مركز تحقیقات سلول و ژن درمانی كودكان و عضو هیت رئیسه سلولهای بنیادی آسیا واقیانوسیه
20:30
30
كافه خبر
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+ اذان مغرب: 20:36
21:00
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:10
15
سیبك و قصه های مادربزرگ
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:30
30
نمایش سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
22:00
10
اخبار سلامت
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
22:10
90
سپهر دانش(زنده)
ارتباط تلفنی با دكترمیلاد جربی(متخصص تغذیه)
23:40
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
23:45
14
درنگ(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+

ایران صدا - IRANSEDA © 1393 - iranseda.ir