پخش زنده و آرشیو رادیو

نهضت روح الله

جمعه از ساعت 14:30 به مدت 20 دقیقه


بررسی ابعاد گوناگون انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره)

هدف این برنامه بازخوانی و واكاوی نهضت امام خمینی(ره) كه از سال 42 شروع شد است.وموضوعاتی از قبیل دوران كودكی، جوانی و نوجوانی، نحوه شكل گیری اندیشه های سیاسی و راهبردی حضرت امام(ره) و نحوه برخورد امام با حاكمان دوران پهلوی مثل قیام 15 خرداد، انحمن های ایالتی ولایتی، كاپیتولاسیون، قطع رابطه با رژیم اسراییل و مبارزه با خفقان و فساد حاكمان پهلوی را شامل میشود.