پخش زنده و آرشیو رادیو

اشك فرات

از 29 مهر هر روز از ساعت 19:40 به مدت 20 دقیقه


تبیین آموزه ها و درسهای زیارت اربعین در رادیو معارف

این برنامه كه با هدف آشنایی مخاطبان با آموزه ها و درس های زیارت اربعین پخش می شود به تبیین و شرح فرازهایی از زیارت اربعین خواهد پرداخت .