پخش زنده و آرشیو رادیو

فرزند من

شنبه ها و دوشنبه ها از ساعت 16:30 به مدت 25 دقیقه


هدف اصلی این برنامه بررسی و آموزش شیوه های فرزند پروری با توجه به گروههای سنی است.

در این برنامه موضوع های زیر مورد بررسی قرار می گیرد: -معرفی شیوه های درست رفتاری -معرفی انواع روشهای تشویق و تنبیه -آموزش روشهای تقویت و ...