پخش زنده و آرشیو رادیو

مجله دامپزشكی

یكشنبه ها از ساعت 15:00 به مدت 60 دقیقه


در این برنامه به نقش دامپروری و دامپزشكی در تامین امنیت غذایی و تعادل زیستی در زیست بوم ها و افزایش دانش در حوزه دامپزشكی پرداخته می شود.