پخش زنده و آرشیو رادیو

جهان ورزش (ورزش های آبی)

یك شنبه(یك هفته درمیان) از ساعت 15:05 به مدت 50دقیقه


تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.