پخش زنده و آرشیو رادیو

دور یك میز

پنج شنبه و جمعه از ساعت 23:00 به مدت 25دقیقه


این برنامه هرشب با حضور چند كارشناس دغدغه های رشته های مختلف ورزشی را بررسی می كند

بررسی مشكلات زیرساختی در فدراسیون ها چرایی عدم موفقیت ها ارائه راهكار برای پیشرفت رشته های ورزشی بررسی چشم انداز و اهداف و دستورعمل ها برای دستیابی به آن و ....