پخش زنده و آرشیو رادیو

ورزش و معماری

دوشنبه از ساعت 23:00 به مدت 15دقیقه


این برنامه به معماری اماكن ورزشی و تحلیل و بررسی آنها توجه دارد