پخش زنده و آرشیو رادیو

هوادار

پنج شنبه از ساعت 10:05 به مدت 80دقیقه


دراین برنامه هواداران دو آتیشه تیم ها، با رعایت فضای رسانه برای هم كری می خوانند! بررسی شعارهای تیمی، سرودهای باشگاهی، فضاهای ورزشگاه ها، حضور گزارشگر یا كارشناس مطلع برای انعكاس فضای استادیوم ها در رویدادهای ورزشی داخلی و بین المللی

آشنایی هواداران رشته های مختلف ورزشی از حقوق و وظایف هواداری، پخش سرودهای باشگاه ها- و بازگویی اتفاقات مثبت و بیادماندنی هواداران برای ترویج رفتار های سنجیده هواداری