پخش زنده و آرشیو رادیو

زن و اقتصاد

"شنبه الی چهارشنبه" از ساعت 21:05 به مدت 40 دقیقه


گفتگو با زنان كارافرین در حوزه های مختلف كارآفرینی، بازاریابی و تولید