پخش زنده و آرشیو رادیو

بنویس مقاومت بخوان وحدت

جمعه از ساعت 10:00 به مدت 175 دقیقه


ویژه برنامه روز قدس

تهیه كننده: حمیدرضا كجوری گوینده: ناصر خیرخواه گزارشگران: لیلا علاقمند، شیما شكوه و مهدخت نعمت زاده