پخش زنده و آرشیو رادیو

پژواك سرخ

"دوشنبه و سه شنبه" از ساعت 03:50 و 06:30 به مدت 60 و 85 دقیقه


به بررسی سیره اقتصادی امام حسن(ع)، نقش امر به معروف و نهی از منكر در قیام حضرت حسین(ع)، چگونگی قیام امام حسین(ع) بر مدار قرآنی می پردازد.

(ویژه برنامه ماه محرم)