پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


برنامه «تمام قد» هر هفته جمعه ها با معرفی مشاهیر و مفاخر و چهره های ماندگار ایران روی آنتن می رود.