پخش زنده و آرشیو رادیو

آوادرام

از 28 اسفند از ساعت ساعت 10:00 صبح به مدت 30 دقیقه


این برنامه با كارشناسی استاد كاكاوند در خصوص موسیقی نمایش ووچگونگی موسیقی در پیشرفت موضوع نمایش را تحلیل وبررسی می نماید.

🎧تهیه كننده: عطیه گلی 🎤 گوینده: عطیه گلی 🗒️نویسنده: عطیه گلی 💼كارشناس:استاد كاكاوند 📽️تصویربردار: محمد وكیلی اقدم 🎞️ساخت تیزر: امیر شعیبی 🖌️گرافیك: احسان پیرولیان