پخش زنده و آرشیو رادیو

آفاق

هر روز از ساعت 2:30 و 9:20 به مدت 50 دقیقه


نحوه ترویج گفتمان امربه معروف و نهی از منكر ( ویژه برنامه ماه محرم )