پخش زنده و آرشیو رادیو

باركد 626

پنجشنبه ها از ساعت 13:30 به مدت 60 دقیقه


برنامه ای با محوریت چالشها و توانمندی های تولیدات و كالاهای ایرانی