پخش زنده و آرشیو رادیو

گام دوم

پنجشنبه ها از ساعت 12:00 به مدت 55 دقیقه


ویژه برنامه ای با محوریت تحلیل و واكاوی ابعاد اجتماعی، سیاسی گام دوم مقام معظم رهبری با همكاری سازمان بسیج اساتید