پخش زنده و آرشیو رادیو

از ساعت به مدت


این برنامه در فضایی تخصصی و با حضور نخبگان رشته‌های علمی كشور به مسائل مرتبط با علم و فناوری در ایران و جهان می‌پردازد.