رادیو فرهنگ

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

زمان شروع
زمان
نام برنامه
جدول پخش برنامه های
[27/12/1396]
00:00
90
چهار باغ
كاری از گروه ادب و هنر
01:30
30
ایل بانگ
صادق چراغی(كارشناس مجری) و موسی جرجانی(كارشناس)
02:00
15
سفر به شعر
ابوالفضل پاشایی(كارشناس مجری) و علی فیض اللهی(كارشناس)- كاری از گروه ادب و هنر
02:15
15
اشراق
رضا الهی منش(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
02:30
30
نمایش فرهنگ
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو
03:00
60
ققنوس
امیر مرزبان(كارشناس)
04:00
30
هزار و یك سخن
طاهری(سخنران)
04:30
40
ناز و نیاز
حسین اخوان(كارشناس)
05:10
10
گنج آخر
استاد امیر نوری(گوینده)- كاری از گروه تولید و تامین
05:20
10
در آستان
محمد عبدالعلی پور(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
05:30
30
اسطوره های ایرانی
حسن شهرستانی، مهدی فكری و خانم لیلی ورهرام(كارشناسان)- كاری از واحد تولید و تامین
06:00
15
ندای آغاز
پخش سرود جمهوری اسلامی ایران
06:15
15
نشان
06:30
30
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:00
10
خبر
07:10
50
ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی، علی جعفری و خانم حمیده رضاسلطانی(كارشناسان برنامه)
08:00
10
خبر
08:10
20
میان برنامه
08:30
30
چهار اثر
خانم شوكا فصل بهار(كارشناس)
09:00
15
نغمه های ایرانی
09:15
15
فارسی با طعم شكر
كاری از گروه كتاب
09:30
15
سفر به شعر
ابوالفضل پاشا و خانم نادیا معاونی(كارشناسان)
09:45
15
گام های گمشده
10:00
15
شنیدنی های تاریخ
بهروز رضوی(گوینده)
10:15
15
برگ هایی در آغوش باد
خانم یساولی(كارشناس)
10:30
30
ایران آفرین
11:00
30
روی جلد
محمد آسیابانی(كارشناس)
11:30
10
گام های گمشده
11:40
10
در آستان
محمد عبدالعلی پور(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
11:50
10
با كاروان حكمت
عبدالمهدی مستكین(كارشناس)
12:00
10
میان برنامه
شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 982122058800+
12:10
20
اذان ظهر
12:30
15
در جستجوی رازها
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
12:45
15
ترانه باران
كاری از گروه فرهنگ جامعه
13:00
30
كلماتی كه بوی تازگی می دهند
موسی بیدج(كارشناس)
13:30
30
هفتانه
علی جعفری، متین احمدی، رضایی ،سید مجتبی موسوی(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر
14:00
30
خبر
14:30
45
پرونده
15:15
30
كوبه(زنده)
شماره پیامك شبكه: 9830000558+ تلفن های شبكه: 982122040085+ و 982122058800+
15:45
15
با ستاره ها
كاری از واحد تولید و تامین
16:00
30
راهبرد
صبوری(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
16:30
30
نشانی فرهنگ
هاشمی و خانم زهرا رحیم زاده(كارشناسان)- كاری از گروه فرهنگ و جامعه
معرفی فعالیت های دانشگاه فرهنگیان، فعالیت دانشگاه فرهنگیان در كهگیلویه و بویر احمد، گفتگو با یكی از استادان برتر و دانشجویان فعال دانشگاه فرهنگیان
17:00
120
رادیو كتاب
اذان مغرب: 18:32، موذن: مرحوم محمد آقاتی
19:00
30
خبر
19:30
30
مروارید شرق
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ
20:00
30
نمایش فرهنگ
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو
20:30
90
نیستان
كیوان ساكت و خانم ندا رادمهر(كارشناسان)
22:00
30
وقتی خیال در می زند
كاری از گروه كتاب
22:30
15
شنیدنی های تاریخ
بهروز رضوی(گوینده)
22:45
15
فارسی با طعم شكر
23:00
15
زمستان خوانی
23:15
10
گام های گمشده
23:25
5
میان برنامه
23:30
29
فرآهنگ
سال: ماه: تاریخ: ساعت: