رادیو فرهنگ

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

زمان شروع
زمان
نام برنامه
جدول پخش برنامه های
[29/06/1396]
00:00
120
چهار باغ(زنده)
شماره پیامك شبكه: 30000558 تلفن های شبكه: 22040085- 22058800
02:00
30
قصه های پرنده مهتاب
بهروز رضوی(راوی)
02:30
30
جهان ترجمه
موسی بیدج و خانم جیران مقدم(كارشناسان)
03:00
30
در قلمرو تاریخ
كاظم میغانی(كارشناس)
03:30
30
كیمیای كلمات
دكتر مصطفی فیض(كارشناس)
04:00
30
هزار و یك سخن
04:30
30
تماشاگه راز
حسین آهی(كارشناس)
05:00
40
ناز و نیاز
05:40
10
غزل آواز
مرتضی محجوبی(پیانو)
05:50
10
در آستانه
دكتر محمد عبدالعلی پور(كارشناس)
06:00
15
ندای آغاز
پخش سرود جمهوری اسلامی ایران
06:15
15
نشان
06:30
30
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:00
10
خبر
07:10
50
ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی، علی جعفری و خانم حمیده رضا سلطانی(كارشناسان برنامه)
08:00
30
خبر
08:30
30
در كوچه باغ جوانی
09:00
120
در كوچه آفتاب(زنده)
11:00
60
لبخند زندگی
12:00
15
سفر به شعر
12:15
15
ترانه باران
حسین محمدی ثانی(كارشناس)
12:30
15
در جستجوی معنا
خانم یلدا طبسی(كارشناس)
12:45
25
اذان ظهر
13:10
10
با كاروان حكمت
13:20
10
نغمه های ایرانی
13:30
30
هفتانه
14:00
30
خبر
14:30
30
ساعت موسیقی
15:00
15
گنج آخر
استاد امیر نوری(گوینده)
15:15
30
كوبه
15:45
15
برگ هایی در آغوش باد
16:00
60
پاتوق فرهنگ (زنده)
خانم مریم طاهری مجد و محسن حكیم معانی(كارشناسان)
17:00
15
آینه جیبی
خانم ها مائده گسوه چی و لیلا وصالی(كارشناسان)
17:15
15
شنیدنی های تاریخ
بهروز رضوی(گوینده)
17:30
30
سمت و سو
محمود خدادوست(كارشناس)
18:00
30
مروارید شرق
18:30
30
سفر به سرزمین واژه ها
19:00
30
خبر

مشروح اخبار
19:30
90
عصرانه با نمایش
اذان مغرب: 19:22، موذن: دكتر قاسم رضیعی
21:00
30
خشت و خیال
محمدرضا مهربانی گلزار(كارشناس)
21:30
30
كلماتی كه بوی تازگی می دهند
22:00
45
نیستان
كیوان ساكت(كارشناس)
22:45
15
تابستان خوانی
23:00
30
شب های فرهنگ- گروه تاریخ و اندیشه
23:30
29
فرآهنگ
00:00
120
چهار باغ
02:00
30
قصه های پرنده مهتاب
محمدرضا سرشار(راوی)
02:30
30
خشت و خیال
مهران عزتی(كارشناس)
03:00
60
ققنوس
غلامرضا طریقی(كارشناس)
04:00
30
هزار و یك سخن
بهرام پروین گنابادی(كارشناس)
04:30
30
تماشاگه راز
حسین آهی(كارشناس)
05:00
40
ناز و نیاز
05:40
10
غزل آواز
جواد معروفی(پیانو)
05:50
10
در آستان
دكتر محمد عبدالعلی پور(كارشناس)
06:00
15
ندای آغاز
پخش سرود جمهوری اسلامی ایران
06:15
15
نشان
06:30
30
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
كارشناسان: ایرج عباسی، علی جعفری و خانم حمیده رضاسلطانی
07:00
5
خبر
07:05
55
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
كارشناسان: ایرج عباسی، علی جعفری و خانم حمیده رضاسلطانی
08:00
30
خبر
08:30
90
هفت كوچه (زنده)
دكتر حسن بیگی
10:00
30
ارمغان شكوفایی
10:30
15
برگهایی در آغوش باد
10:45
15
قدم زدن در كلمات
اقبال(كارشناس)
11:00
10
میان برنامه
11:10
5
كتاب مرا می خواند
دكتر مهدی خانكه(كارشناس)
11:15
15
بوم آهنگ
دكتر محمدی مطلق(كارشناس مجری)
11:30
5
میان برنامه
11:35
10
ساعت شعر
11:45
5
میان برنامه
11:50
10
در مكتب استاد
دكتر ضیاء الدین سجادی(كارشناس)
12:00
15
سفر به شعر
ایلیاد موسوی و خانم افسر روحی(كارشناس)
12:15
15
ترانه باران
12:30
15
در جستجوی معنا
سیاوش تراز(كارشناس)
12:45
25
اذان ظهر
13:10
10
با كاروان حكمت
13:20
10
نغمه های ایرانی
13:30
30
هفتانه
14:00
30
خبر
14:30
30
ساعت موسیقی
محمدرضا شرایلی(كارشناس)
15:00
15
گنج آخر
استاد امیر نوری(گوینده)
15:15
45
چند نفر یك پرونده
دكتر احمد اسانلو(كارشناس)
16:00
60
جادوی صحنه
17:00
15
آینه جیبی
خانم ها لیلا وصالی و مائده گیوه چی(كارشناسان)
17:15
15
شنیدنی های تاریخ
بهروز رضوی(گوینده)
17:30
30
سمت و سو
رضا مختاری اصفهانی(كارشناس)
18:00
30
جهان ترجمه
موسی بیدج و خانم بنفشه محمودی(كارشناس)
18:30
30
بازتاب
رضا مختاری اصفهانی(كارشناس)
19:00
30
خبر
19:30
90
عصرانه با ادبیات
اذان مغرب: 19:21 موذن:حسینعلی شریف
21:00
60
نام آوران ایران زمین
22:00
45
نیستان
كیوان ساكت(كارشناس)
22:45
15
تابستان خوانی
23:00
30
شب های فرهنگ
23:30
29
فرآهنگ
سال: ماه: تاریخ: ساعت: