رادیو فرهنگ

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

زمان شروع
زمان
نام برنامه
جدول پخش برنامه های
[25/08/1397]
00:00
150
چهار باغ
02:30
15
هوای تازه
كاری از گروه ادب و هنر
02:45
15
سفر به شعر
خالصی(كارشناس)- كاری از گروه تولید و تامین
03:00
30
نمایش فرهنگ
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو
03:30
30
جهان ترجمه
بیدج(كارشناس)- كاری از گروه كتاب
04:00
30
هزار و یك سخن
امید قبادی(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
04:30
10
دایره مینا
محمد عبدالعلی پور(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
04:40
10
گنجینه خواجو
استاد امیر نوری(گوینده)- كاری از گروه تولید و تامین
04:50
40
ناز و نیاز
حسین اخوان(كارشناس)
05:30
10
گام های گمشده
كاری از گروه تولید و تامین
05:40
5
گفتارش
05:45
15
در جستجوی معنا
حجت الاسلام محمد پویا(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
06:00
15
در روشنای صبح
پخش سرود جمهوری اسلامی
06:15
15
ترانه باران
كاری از گروه فرهنگ و جامعه
06:30
30
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:00
10
خبر
07:10
45
ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:55
5
قرآن، كتاب زندگی
08:00
30
خبر
08:30
85
هفت كوچه(زنده)
با حضور گوینده محترم مركز- كاری از گروه فرهنگ و جامعه
فرهنگ مردم استان های مختلف كشور
09:55
5
گفتارش
10:00
30
ساعت سوگ
كاری از گروه تولید و تامین
10:30
30
فرهنگ به وقت فرهنگ
محمدیان(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
11:00
5
گفتارش
11:05
85
كافه نیمروز(زنده)
اذان ظهر ساعت 11:49 موذن: مرحوم محمد غفاری
12:30
30
رستاخیز كلمات
كاری از گروه كتاب
13:00
30
پاتوق داستان
ابوالفضل درخشنده(كارشناس)- كاری از گروه ادب و هنر
13:30
30
هفتانه
خالصی، علی جعفری، رضا جلالی و خانم فخاریان(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر
14:00
30
خبر
14:30
45
خشت اول
محمد كاظم زاده(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
15:15
15
سفر به شعر
كاری از گروه تولید و تامین برنامه
15:30
30
ساعت سوگ
كاری از گروه تولید و تامین
16:00
15
هوای تازه
كاری از گروه تولید و تامین
16:15
45
مسابقه 97-57
17:00
15
اشراق
قدمعلی سرامی(كارشناس)- كاری از گروه تولید و تامین
17:15
30
اذان مغرب
17:45
30
ادبستان
حسن بلخاری(كارشناس)- كاری از گروه كتاب
18:15
15
شنیدنی های تاریخ انقلاب
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
18:30
30
كتابك
كاری از گروه كتاب
19:00
30
خبر
19:30
45
موج 106
علی فروغی نیا(كارشناس)
20:15
30
هر آدمی یك قصه ای دارد
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
20:45
45
از واژه تا صدا
جهانشاه آل محمود، باقر خلیلی و خانم زهرا یساقی(كارشناسان)- كاری از گروه تولید و تامین
21:30
30
سیم و زر
كاری از گروه كتاب
22:00
60
درس مثنوی
غلامعلی حداد عادل(كارشناس)- كاری از گروه كتاب
23:00
30
شب های روشن
محمود شالویی(كارشناس)
23:30
29
دیدار در رادیو
كاری از گروه ادب و هنر
00:00
150
چهار باغ
02:30
15
هوای تازه
رشید كاكاوند(كارشناس مجری)
02:45
15
سفر به شعر
نیلگون(كارشناس)- كاری از گروه تولید و تامین
03:00
30
نمایش فرهنگ
كاری از اداره كل هنرهای نمایشی رادیو
03:30
30
هر آدمی یك قصه ای دارد
كاری از گروه تولید و تامین
04:00
30
هزار و یك سخن
عبدالحمید ارفعی(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
04:30
10
گام های گمشده
كاری از گروه تولید و تامین
04:40
5
گفتارش
04:45
15
در جستجوی معنا
ابوذر بهروزی(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
05:00
40
ناز و نیاز
حسین اخوان(كارشناس)
05:40
10
دایره مینا
محمد عبدالعلی پور(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
05:50
10
گنجینه خواجو
استاد امیر نوری(گوینده)- كاری از گروه تولید و تامین
06:00
15
در روشنای صبح
پخش سرود جمهوری اسلامی
06:15
15
ترانه باران
كاری از گروه فرهنگ و جامعه
06:30
30
صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:00
10
خبر
07:10
45
ادامه صبح به وقت فرهنگ(زنده)
ایرج عباسی و علی جعفری(كارشناسان)
07:55
5
قرآن، كتاب زندگی
08:00
30
خبر
08:30
85
هفت كوچه(زنده)
با حضور گوینده محترم مركز- كاری از گروه فرهنگ و جامعه
09:55
5
گفتارش
10:00
15
چلچراغ
كاری از گروه تولید و تامین
10:15
15
نغمه های نیمایی
كاری از گروه تولید و تامین
10:30
30
فرهنگ به وقت فرهنگ
محمدیان(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
11:00
5
گفتارش
11:05
85
كافه نیمروز(زنده)
اذان ظهر: 11:49 موذن: استاد سید مرتضی سادات فاطمی
12:30
30
چهل روایت
مهدی آزادی، كیارش سنجرانی و كیوان نقره كار(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر
13:00
30
كلماتی كه بوی تازگی می دهند
حسن حسینی(كارشناس)- كاری از گروه تاریخ و اندیشه
13:30
30
هفتانه
علی جعفری، رضا جلالی و خانم فخاریان(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر
14:00
30
خبر
14:30
45
پشت چراغ سبز(زنده)
كاری از گروه فرهنگ و جامعه
15:15
30
كوبه(زنده)
كاری از گروه فرهنگ و جامعه
15:45
15
در مكتب استاد
كاری از گروه تولید و تامین
16:00
25
فرهنگستان
مهدی قنواتی، علیرضا حجازی و خانم شبنم مجیدی(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر
16:25
5
گفتارش
16:30
30
دیدار در رادیو
كاری از گروه تولید و تامین
17:00
85
رادیو كتاب
اذان مغرب: 17:16 موذن: علی قاسم ابادی
18:25
5
گفتارش
18:30
30
وكیل یار
19:00
30
خبر
19:30
30
مروارید شرق
برنامه ای مشترك از رادیو بین المللی چین و رادیو فرهنگ
20:00
15
سیاه سفید
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
20:15
15
چاپ اول
كاری از گروه كتاب
20:30
85
نیستان
كیوان ساكت و خانم ها ندا رادمهر، سحر كمالوند و نیكو یوسفی(كارشناسان)- كاری از گروه ادب و هنر
21:55
5
گفتارش
22:00
30
چهل برگ
سعید مكرمی(كارشناس)- كاری از گروه كتاب
22:30
15
شنیدنی های تاریخ
كاری از گروه تاریخ و اندیشه
22:45
15
سفرنامه خوانی
آرا حق نظریان(كارشناس)- كاری از گروه كتاب
23:00
15
چلچراغ
23:15
15
رادیو داستان
23:30
29
مشاهیر استانها
كاری از گروه تولید و تامین برنامه
سال: ماه: تاریخ: ساعت: