رادیو سلامت

لطفا فلش پلير را نصب نماييد براي دريافت از اين لینک استفاده نماييد.

زمان شروع
زمان
نام برنامه
جدول پخش برنامه های
[02/01/1398]
00:00
30
حریم آرامش(تكرار)
با حضور دكتر صفری نژاد(متخصص اورولوژی)
00:30
120
شب بو(زنده)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
02:30
50
كارگاه سلامت(تكرار)
با حضور دكتر احسانی(فوق تخصص گوارش و كبد) و دكتر نوروزی(دكترای تغذیه)
03:20
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
03:25
30
نمایش(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
03:55
10
شور زندگی(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:10
15
تپش مهر(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:30
15
یك روز یك كتاب(تكرار)
با حضور خانم دكتر طاهره باغانی(روانشناس)
04:45
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:50
30
با نخبگان(تكرار)
با حضور دكتر محمدرضا منصوری(متخصص چشم و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشكی تهران)
05:20
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
05:25
30
تسبیح صبح
اذان صبح: 5:42 مؤذن: مؤذن زاده اردبیلی
05:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:00
10
سرآغاز
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:15
15
ورزش و زندگی(تكرار)
ارتباط تلفنی با كارشناس و متخصص پزشكی ورزشی
06:30
30
غذا سلامت زندگی(تكرار)
با حضور محمدباقر ملجایی(دكترای تغذیه)
پیوند سفره های دیروز و امروز
07:00
20
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
07:20
70
خونه زندگی(تكرار)
با حضور دكتر نوده ای(روانشناس)
08:30
40
30-60(تكرار)
ارتباط تلفنی با كارشناسان راهداری و مسؤلان شهری
09:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
09:15
45
مثبت تربیت(تكرار)
با حضور خانم دكتر عفت السادات مرقاتی‌خوئی(رفتار شناس جنسی) و دكتر علی آذین(پزشكی اجتماعی و فلوشیپ پزشكی جنسی)
10:00
120
كافه بهار(زنده)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
12:00
30
سفر به سلامت(تكرار)
با حضور دكتر حجت عرفانیان پور(مشاور و مدرس دانشگاه)
12:30
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
12:40
10
فردای روشن(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
12:50
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
12:55
30
تا بیكران
اذان ظهر: 13:11 مؤذن: طوخی
13:25
35
سفره نوروزی(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
14:00
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
14:10
30
نمایش بانوی كلام
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
14:40
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
14:45
10
شور زندگی(تكرار)
با حضور دكتر ابوالفتحی ممتاز(متخصص سالمندان)
14:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
15:00
60
مجله پزشكی(تكرار)
با حضور دكتر منصور قناعی(فوق تخصص عفونی كودكان)
16:00
30
ورزش تعطیل نیست(تكرار)
با حضور خانم دكتر شهرزاد خسروی(متخصص پزشكی ورزشی)
16:30
30
كودك من(تكرار)
با حضور خانم دكتر مریم حلی‌ساز(روانشناس)
17:00
120
عطر نارنج(زنده)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
19:00
15
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
19:15
10
كوله بار(تكرار)
با حضور آقای مسعود رضاپور(كارشناس گردشگری)
19:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
19:30
20
قرار
اذان مغرب: 19:35، مؤذن: صبحدل
19:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
20:00
50
دارچین(تكرار)
با حضور دكتر نوروزی(دكترای تغذیه) و دكتر شیدفر(دكترای تغذیه)
20:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:00
15
سیبك و قصه های مادربزرگ(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:15
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:20
25
همسر من(تكرار)
با حضور دكتر رضا شریفی(روانشناس)
21:45
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:50
10
سلامت در عصر حجر(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
22:00
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
22:10
55
تصویر خیال(تكرار)
با حضور خانم دكتر مینا پورفرخ(روانشناس)
23:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
23:10
30
همیار طبیعت(تكرار)
با حضور مهندس محمد فریدی(دانشجوی دكتری محیط زیست، محیط بان و رئیس اداره محیط زیست دماوند)
23:40
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
23:45
10
ساده مثل سلامت(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
23:55
4
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
00:00
30
حریم آرامش(تكرار)
با حضور دكتر صفری نژاد(متخصص اورولوژی)
00:30
120
شب بو(زنده)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
02:30
50
كارگاه سلامت(تكرار)
با حضور خانم دكتر فهیمه سهیلی پور(فوق تخصص غدد و معاون پژوهشی مركز تحقیقات جراحی های كم تهاجمی دانشگاه علوم پزشكی ایران) و دكتر امیرحسین فقیه(فوق تخصص گوارش)
03:20
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
03:25
30
نمایش(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
03:55
10
شور زندگی(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:10
15
تپش مهر(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:30
15
یك روز یك كتاب(تكرار)
با حضور خانم سارا منصفی(روانشناس)
04:45
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
04:50
30
با نخبگان(تكرار)
با حضور دكتر علیرضا بیگلری(رئیس انسیتو پاستور ایران)
05:20
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
05:25
30
تسبیح صبح
اذان صبح: 5:41 مؤذن:غلوش
05:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:00
10
سرآغاز
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
06:15
15
ورزش و زندگی(تكرار)
ارتباط تلفنی با كارشناس و متخصص پزشكی ورزشی
06:30
30
غذا سلامت زندگی(تكرار)
با حضور خانم دكتر اسراء تاجیك(دكترای تغذیه)
07:00
20
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
07:20
70
خونه زندگی(تكرار)
با حضور دكتر نوده ای(روانشناس)
08:30
40
30-60(تكرار)
ارتباط تلفنی با كارشناسان راهداری و مسؤلان شهری
09:10
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
09:15
45
مثبت تربیت(تكرار)
با حضور خانم دكتر عفت السادات مرقاتی‌خوئی(رفتار شناس جنسی) و دكتر علی آذین(پزشكی اجتماعی و فلوشیپ پزشكی جنسی)
10:00
120
كافه بهار(زنده)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
12:00
30
سفر به سلامت(تكرار)
ارتباط تلفنی با دكتر حجت عرفانیان پور(مشاور و مدرس دانشگاه)
12:30
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
12:40
10
فردای روشن(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
12:50
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
12:55
30
تا بیكران
اذان ظهر: 13:11 مؤذن: مؤذن زاده اردبیلی
13:25
35
سفره نوروزی(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
14:00
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
14:10
30
نمایش پزشكان داوطلب- قسمت 04
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
14:40
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
14:45
10
شور زندگی(تكرار)
با حضور دكتر فدایی وطن(متخصص سالمندان)
14:55
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
15:00
60
مجله پزشكی(تكرار)
با حضور دكتر علی كریمی(متخصص ارتوپدی)
16:00
30
ورزش تعطیل نیست(تكرار)
با حضور خانم دكتر شهرزاد خسروی(متخصص پزشكی ورزشی)
16:30
30
كودك من(تكرار)
با حضور خانم دكتر مریم حلی‌ساز(روانشناس)
17:00
120
عطر نارنج(زنده)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
19:00
15
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
19:15
10
كوله بار(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
19:25
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
19:30
20
قرار
اذان مغرب: 19:36، مؤذن: منصوری
19:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
20:00
50
دارچین(تكرار)
با حضور دكتر نوروزی(دكترای تغذیه) و دكتر شیدفر(دكترای تغذیه)
20:50
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:00
15
سیبك و قصه های مادربزرگ(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:15
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:20
25
همسر من(تكرار)
با حضور دكتر رضا شریفی(روانشناس)
21:45
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
21:50
10
سلامت در عصر حجر(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
22:00
10
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
22:10
55
تصویر خیال(تكرار)
با حضور خانم دكتر مینا پورفرخ(روانشناس)
23:05
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
23:10
30
همیار طبیعت(تكرار)
با حضور مهندس محمد فریدی(دانشجوی دكتری محیط زیست، محیط بان و رئیس اداره محیط زیست دماوند)
23:40
5
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
23:45
10
ساده مثل سلامت(تكرار)
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+
23:55
4
میان برنامه
شماره تماس: 982122021954+ شماره تلفن گویا: 982127860102+ شماره پیامك: 9830000102+