خبر

شروع: 7:0 | مدت: 10


برنامه هاي بعدي:

11:30
ترازو

برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.

3:15
مركز مشاوره ی ورزشی(تكرار)

با حضور شهاب اولیایی(كارشناس تغذیه)

8:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.