تازه های ورزشی(زنده)

شروع: 21:0 | مدت: 5

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.
راس هر ساعت تازه ترین خبرهای ورزشی ایران و جهان را بشنوید.

برنامه هاي بعدي:

6:30
ترازو

برای عضویت در كانال ترازو tarazoom@ را در شبكه های اجتماعی جستجو كنید.

13:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

15:0
گزارش ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.

19:0
تازه های ورزشی(زنده)

به كانال اجتماعی ما http://telegram.me/radiovarzesh_ir بپیوندید.