ساعت صنعت(تكرار)

شروع: 21:0 | مدت: 55

كارشناس: مهندس مجید یگانه ثمر(رئیس هیئت مدیره تولیدكنندگان رنگ)، مهندس مهدی سیدحسن طهرانی(عضو هیئت مدیره تولیدكنندگان رنگ) و خانم دكتر زهرا رنجبر(رئیس پژوهشكده رنگ)

بهره گیری از تكنولوژی و فناوری روز دنیا در صنعت رنگ و رزین

برنامه هاي بعدي:

0:30
حجره(تكرار)

كارشناس: حجت السلام جوادی آملی(كارشناس مذهبی)

5:50
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

6:29
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

6:30
روستای ما(تكرار)

كارشناس: حجت ورمزیاری(عضو هیئت علمی و كارشناس گردشگری) و احمد محمدی(روستایی اهل زرآباد)

18:19
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

3:59
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

23:0
كالای ایرانی(تكرار)

گفت و گو با اتحادیه خشكبار

3:30
اقتصاد برتر(تكرار)

گفت و گو با دكتر موسوی(كارشناس مذهبی)

21:55
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

22:0
اقتصاد حوالی فرهنگ

كارشناس: دكتر مهدی خانكه(پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر)، دكتر حسین یاوری(پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر)، خانم سیده مهسا مطهر(كارشناس گردشگری) و مرتضی ثنایی نائینی(كارشناس گردشگری)

4:19
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

13:29
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

15:55
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

15:0
چالش

كارشناس: محمدرضا انصاری(نائب رئیس اتاق بازرگانی ایرا)، عباس صفاری(استاد دانشگاه) و فرشید سیم بر(استاد دانشگاه)

16:15
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

8:0
كالای ایرانی(تكرار)

گفت و گو با تولید كننده

6:5
حجره(تكرار)

كارشناس: حجت اسلام جوادی آملی(كارشناس مذهبی)

20:25
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

13:30
خوشه چین(تكرار)

كارشناس: دكتر قربانعلی روشنی(عضو هیئت علمی موسسه تحقیقات پنبه كشور و رئیس موسسه تحقیقات پنبه كشور)

20:55
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

18:59
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

1:0
سخنرانی(تكرار)

كارشناس: حسینی(كارشناس اقتصادی) و دكتر احدی(كارشناس اقتصادی)

19:55
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

0:59
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

18:55
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

19:0
اقتصاد مجازی(تكرار)

كارشناس: دكتر حسین نوریخواه(مدرس دانشگاه)

21:55
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

5:19
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

13:55
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

19:50
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

15:25
روستای ما

كارشناس: محمدرضا رضوانی(كارشناس گردشگری روستایی و مدرس دانشگاه) و خانم حسینخانی(اهل روستای هزاوه)

21:0
ساعت صنعت

كارشناس: دكتر رضا پدیدار(ریاست انجمن سازندگان تجهیزات نفت گاز پتروشیمی) و مهندس سیامك صمیمی(عضو انجمن سازندگان تجهیزات نفت گاز)

0:29
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

2:29
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

22:55
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

18:20
روستای ما

كارشناس: آوات مكاری(رئیس گروه توسعه گردشگری كردستان) و شهریار شكراللهی(اهالی روستای پلنگان)

19:0
روی خط اقتصاد(زنده)

كارشناسان و تحلیلگران اقتصادی

6:55
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

12:55
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

16:30
تدبیر

كارشناس: دكتر متین ارشادی(مدیر شركت استارت آپی در حوزه سفارش آنلاین غذا)، دكتر سید عیسی باستانی(كارشناس حوزه مدیریت كسب و كار)، عطا الله فراشی مدنی(دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی) و ابوالفضل پیشگر(دانشجوی ارشد مدیریت اجرایی)

14:5
اقتصاد حوالی فرهنگ(تكرار)

كارشناس: دكتر علیرضا بهرمان(عضو هیئت علمی پژوهشگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری)

22:55
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

20:30
تدبیر(تكرار)

كارشناس: مسعود كلائی(مدیر و كارآفرین)، نوید شكوریان(كارشناس مدیریت كسب و كار) و محمدامین صلواتیان(پژوهشگر)

22:0
اقتصاد حوالی فرهنگ

كارشناس: دكتر مهدی خانكه(پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر)، دكتر حسین یاوری(پژوهشگر حوزه فرهنگ و هنر)، خانم سیده مهسا مطهر(كارشناس گردشگری) و مرتضی ثنایی نائینی(كارشناس گردشگری)

4:0
روستای ما(تكرار)

كارشناس: حجت ورمزیاری(عضو هیئت علمی و كارشناس گردشگری) و احمد محمدی(روستایی اهل زرآباد)

8:55
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

14:55
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

15:24
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

1:59
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

9:55
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+
شماره روابط عمومی تهران: 9821162+
شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+

20:55
میان برنامه

شماره پیامك سازمان: 9830000162+ شماره روابط عمومی تهران: 9821162+ شماره روابط عمومی برای سایر شهرها: 98212781+