ورزش از رادیو تهران

شروع: 17:30 | مدت: 30


آدرس اینترنتی: www.radiotehran.ir پست الكترونیك: radiotehran@irib.ir شماره پیامك: 983000094+ تلفن گویا: 982127860094+

برنامه هاي بعدي:

18:0
از رادیو تهران بپرسید(زنده)

پاسخگویی به سوالات شنوندگان در خصوص مسائل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و پزشكی توسط كارشناسان

18:30
021

ویژه شب یلدا

20:0
مرورگر 1332(زنده)

دلایل عدم كاربردی بودن پژوهش در دانشگاه‌های ایران

20:30
خبر

مشروح اخبار استان تهران