بخش سحرگاهی

شروع: 2:0 | مدت: 240

شماره پیامك شبكه آوا: 98300009350+ سایت اینترنتی شبكه آوا به نشانی: www.radioava.ir
پخش موسیقی های با كلام سنتی، ترانه محلی، پاپ ایرانی، موسیقی بی كلام
اذان صبح: 04:34 موذن: سعیدیان

برنامه هاي بعدي: