نمایش امید قنبر- قسمت 28(تکرار)

شروع: 5:30 | مدت: 15

کارگردان: مهدی نمینی مقدم هنرمندان: محمد رضاعلی، سیما خوش چشم نویسنده: یاسمن شکرگزار

امید به پیشنهاد فرد غریبه ای، دو سال بدون تجربه ای در شرکتش به عنوان مدیر عامل مشغول به کار شده خانواده اش نگرانش هستند و...

برنامه هاي بعدي:

8:0
17:0
نمایش نذر- قسمت 29

کارگردان: مینو جبارزاده هنرمندان: نورالدین جوادیان، مینا شجاع نویسنده: هانیه نجفی

17:30
نمایش آیینه اقوام- قسمت 29

کارگردان: مهرداد عشقیان هنرمندان: ناهید مسلمی، قربان نجفی نویسنده: سهیلا خدادادی