میان برنامه

شروع: 10:15 | مدت: 15


برنامه هاي بعدي:

17:30
نمایش دستم را تو بگیر- قسمت 1

کارگردان: بهرام سروری نژاد هنرمندان: مینو جبارزاده، بهناز بستاندوست نویسنده: باران امیرحسنی

13:30
نمایش کوثرنامه- قسمت 1

کارگردان: اکبر زنجانپور هنرمندان: بهناز بستاندوست، خسرو فرخزادی نویسنده: بابک صفی خانی

0:0
نمایش یکی بود یکی نبود(تکرار)

با هنرمندی بازیگران قدیمی رادیو