گفت و گوی اجتماعی

شروع: 13:30 | مدت: 52

با حضور بنی صفار(تهیه كننده)، مظفری(گوینده)، دكتر صالح اصغری(مهندس كامپیوتر، جامعه شناس فرهنگی و كارشناس در حوزه فرهنگ و رسانه) دكتر حسین نوری خواه(مدرس دانشگاه و پژوهشگر حوزه تجارت الكترونیك) و ارتباط تلفنی با دكتر محمدصادق افراسیابی(معاون فرهنگ سازی، توسعه كسب و كارهای رسانه های دیجیتال) و مهندس علی بازگشا(فعال عرصه رسانه ای)
تحلیل و آسیب شناسی ظرفیت سازی پیام رسان های داخلی

برنامه هاي بعدي: