پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 31 شهریور 1398
4:0

نت عاشقی(تكرار)

4:15

به رنگ سپیده

ویژه اذان صبح با موضوع نامهای خدا، این برنامه: یا صادق- اذان صبح به افق تهران: 04:28- موذن: مرحوم شیخ راغب مصطفی غلوش
با حضور مهدی رستمی(كارشناس مذهبی)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

4:45

ادبستان(تكرار)

5:0

نو ترانه(تكرار)

ترانه های درخواستی شنوندگان
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

5:30

كیمیای خیال

بازخوانی رمان جرات نوشته جان گالزورثی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

6:0

تسنیم

6:10

چشام بازه(تكرار)

طنز صبحگاهی
تهیه كننده: حامد مرادیان، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

6:30

خبر

6:40

جوان ایرانی سلام(زنده)

برنامه صبحگاهی همراه با بخش های متنوع، خبرهای روز، خبرهای هواشناسی، اقتصادی، ورزشی و...
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

8:0

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

8:30

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

8:55

میان برنامه

9:0

كاوشگر(زنده)

برنامه ای علمی و تحلیلی- كارتهای اعتباری- تكنولوژی تولید و فناوری كارتهای pvc
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

9:50

میان برنامه

10:0

همساز

پخش ترانه و موسیقی های منتخب شنوندگان
تهیه كنندگان: شیوافر و شمس الهی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

10:30

راهكار

10:45

میان برنامه

11:0

و اما ورزش(زنده)

تازه ها و اخبار دنیای رشته های گوناگون ورزشی- فوتبال و ...
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

11:25

سمفونی جوانی

11:40

میان برنامه

11:45

قرار

ویژه برنامه اذانگاهی با موضوع آثار نماز اول وقت- اذان ظهر به افق تهران: 11:57- موذن: آقای جواد رفیعی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

12:15

خط خبر(زنده)

مرور اخبار روز
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

12:40

ملاقات با روح

برای بهتر شدن حال روحمان چه كاری می توانیم انجام دهیم؟
تهیه كننده: نازنین علیدادیانی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:10

فصل اول

ایده های متفاوت كسب و كار- تیم كاری و شراكت در كسب و كار- در زمینه شروع و راه اندازی كار، شراكت خوب است یا خیر؟
تهیه كنندگان: علی نوبخت- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:30

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:55

میان برنامه

14:0

چوب خط(زنده)

مسابقه و سرگرمی
تهیه كننده: منصوره توحیدلو، گوینده: حسن اسماعیلپور، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

14:30

عبور از تاریخ

14:45

شكوه حماسه

15:0

عصر من(زنده)

جنگ فرهنگی هنری- توجه به رویدادهای فرهنگی- آیا كار رسانه ای نیاز به تخصص دارد؟
تهیه كنندگان: مهدی شاهرضایی و سیروس رجبی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

15:45

نو ترانه

16:0

رادیو همراه(زنده)

تلفن همراه و فناوریهای نوین در حوزه تلفن های هوشمند و كاركرد آن
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

16:45

ارمغان

17:0

خط آزاد(زنده)

جنگ عصرگاهی
تهیه كننده: حامد مرادیان- گوینده: فاطمه صداقتی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:15

به افق ماه

18:30

سوال از شما، پاسخ از قرآن(تكرار)

18:35

میان برنامه

18:40

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:0

ایستگاه ورزش(زنده)

بررسی اخبار و رویدادهای رشته های ورزشی گوناگون
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:30

سی و دو

19:45

كیلومتر 88

20:0

میان برنامه

20:10

پا به پای آفتاب

20:25

میان برنامه

20:30

شمارش معكوس

سبك زندگی- وفای به عهد و اثرات مثبت آن در زندگی فردی و اجتماعی
تهیه كننده: مجتبی حسنی، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:0

میان برنامه

فصل هشتم
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:0

موج دانش(زنده)

مشاوره كنكور و راه های موفقیت در آن
با حضور محمد لطفی(مشاور كنكور)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:0

ملك آباد(تكرار)


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:30

نبض

23:45

گردونه