پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 29 آبان 1397
11:0

و اما ورزش(زنده)

تازه ها و اخبار دنیای رشته های گوناگون ورزشی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

11:25

فصل اول

11:40

قرار

ویژه برنامه اذانگاهی با موضوع نماز اول وقت- اذان ظهر به افق تهران: 11:50- موذن: مرحوم طوخی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

12:10

خط خبر(زنده)

بررسی اخبار روز
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

12:40

رادیوچی

پیشرفت های ایران در زمینه علم و فناوری
گوینده: لاله اكبری، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:10

سمفونی جوانی

13:25

میان برنامه

13:30

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:55

شهدای ترور

13:57

میان برنامه

14:0

پانزدهمین اجلاس فناوری رسانه

پوشش پانزدهمین اجلاس فناوری رسانه
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

14:30

عبور از تاریخ

14:45

شكوه حماسه

15:0

عصر من(زنده)

برنامه ای بر اساس موضوعات روز فرهنگی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

15:45

پانزدهمین اجلاس فناوری رسانه

16:0

فوق برنامه

بسته های كمك آموزشی برای مقاطع مختلف تحصیلی
با حضور مهندس حشمت(كارشناس آموزش و مشاور كنكور) و مهندس جلینی(مشاور تحصیلی)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

16:30

رادیو همراه(زنده)

برنامه ای درباره تلفن همراه و فناوری های نوین
با اجرای: اسماعیلپور و اینانلو، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

17:0

میان برنامه

17:5

به افق ماه

17:20

میان برنامه

17:30

نبض

17:45

كیلومتر 88

18:0

ایستگاه ورزش(زنده)

بررسی رویدادهای ورزشی رشته های گوناگون
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:30

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:50

شهدای ترور(تكرار)

18:52

میان برنامه

19:0

خط آزاد(زنده)


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

20:30

شمارش معكوس

فرهنگ بومی ایران و اقوام ایرانی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:0

میان برنامه

موسیقی، متن و میان برنامه
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:45

گردونه

22:0

موج دانش(زنده)

برنامه ریزی برای كنكور سراسری
با حضور لطفی(كارشناس كنكور)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:0

یك پرونده یك روایت

بررسی یك پرونده قضایی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:45

میان برنامه