پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 7 آبان 1399
9:45

ویرایش یك متن

10:0

فوق العاده(زنده)

مسابقه ی خوانندگی و نوازندگی
تهیه كننده: سیروس رجبی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

10:40

میان برنامه

10:45

راهكار

11:0

آفساید(زنده)

رویدادهای ورزشی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

11:25

میان برنامه

11:35

قرار

ویژه برنامه اذانگاهی با موضوع آثار نماز اول وقت- تاكید بر همدلی و همراهی مومنانه- موذن: شیخ راغب مصطفی غلوش- اذان ظهر به افق تهران: 11:48
تهیه كننده: سودابه طهوری- قاسم اورنگی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

12:5

سوال از شما، پاسخ از قرآن

12:10

میان برنامه

12:15

دال(زنده)

برنامه ای گفتگو محور با موضوعات اجتماعی
تهیه كننده: زهره عبدالرحیم- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

12:45

ماهورا

ترانه های درخواستی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:10

میان برنامه

13:15

خارج از كادر

13:30

خبر

خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:55

میان برنامه

14:0

چوب خط(زنده)

مسابقه و سرگرمی
تهیه كننده: منصوره توحیدلو- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

14:30

پاراگراف

14:45

میان برنامه

15:0

كافه رادیو(زنده)

رویدادهای فرهنگی و هنری
تهیه كننده: مهدی شاهرضایی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

15:40

میان برنامه

15:45

جوان آپ(زنده)

16:0

رادیو همراه(زنده)

فناوریهای نوین در حوزه تلفن های همراه و گوشی های هوشمند-استفاده از تلفن همراههم فرهنگ مختص خودش را دارد درباره این فرهنگ دانسته هایمان را به اشتراك بگذاریم.
تهیه كننده: سولماز ادیبی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

16:45

گردونه

17:0

خط آزاد(زنده)

جنگ عصرگاهی- موضوع: سلیقه- در چه زمینه ای احساس می كنی خوش سلیقه هستی؟ اذان مغرب به افق تهران: 17:32 موذن: استاد محمدجواد پناهی
تهیه كننده: حامد مرادیان- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:20

میان برنامه

18:30

خبر

خبر
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:55

میان برنامه

19:0

گل طلایی(زنده)

بررسی رویدادهای ورزشی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:30

بازی باز

مسابقه آنلاین
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

20:0

با تو حالم خوبه(زنده)

كرامت و بزرگواری- تقدیه به ساحت مقدس امام رضا(ع)
تهیه كننده: مجتبی حسنی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:0

جوان شهر

بررسی دیدگاههای نوین در حوزه اندیشه
تهیه كننده: زهره عبدالرحیم- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:45

میان برنامه

22:0

موج دانش

كنكور
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:50

نبض

23:0

رادیوم(زنده)

برنامه ای در حوزه علم و دانش
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir