پخش زنده و آرشیو رادیو
یکشنبه 10 فروردین 1399
4:0

سیزده به یك(تكرار)

جنگ شاد
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

4:45

مشكات(تكرار)

تفسیر قرآن كریم توسط حجت الاسلام قرائتی
تهیه كننده: محمدعلی اعلایی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

5:15

به رنگ سپیده

ویژه اذان صبح- اذان صبح به افق تهران: 05:30- موذن: مرحوم شیخ راغب مصطفی غلوش
با حضور مهدی رستمی(كارشناس مذهبی)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

5:45

نت عاشقی(تكرار)

6:0

تنفس صبح(تكرار)

6:15

عبور از تاریخ(تكرار)

6:30

میان برنامه

6:40

باغ، باران، ترانه(تكرار)

ترانه های درخواستی
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

7:0

نوروز دوست داشتنی(تكرار)

چه كسانی در نوروز و تعطیلات مشغول فعالیتند؟
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

7:30

همسایه های بهار

مشاغلی كه در ایام نوروز هم به فعالیت خود ادامه می دهند.
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

8:15

میان برنامه

8:30

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

9:0

كاوشگر

علمی تحقیقاتی
تهیه كننده: علیدادیانی- میراعلایی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

10:0

شیرینی خونه گی(زنده)

مجله شاد و سرگرم كننده شامل بخشهای متنوع آموزش مهارت در خانه ماندن، بازی، معرفی كتاب، بخش خرده جنایتهای خانوادگی و ...
تهیه كننده: مجتبی حسنی- مجتبی امیری- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

12:0

روایت نور


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

12:30

میان برنامه

12:45

گردونه

13:0

سوال از شما، پاسخ از قرآن

13:5

قرار

ویژه برنامه اذانگاهی با موضوع آثار نماز اول وقت- اذان ظهر به افق تهران: 13:09- موذن: مرحوم شیخ محمد طوخی
تهیه كننده: سودابه طهوری- قاسم اورنگی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:30

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

13:55

میان برنامه

14:0

سه نوبر(زنده)

ویژه برنامه نوروز
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

14:30

نمایش


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

15:0

تازه شو(زنده)

ویژه برنامه شاد و مفرح
تهیه كننده: عبدالرحیم- نوبخت- بابایی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

17:0

حال و احوال(زنده)

ویژه برنامه به استقبال بهار
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

18:30

خبر


شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:0

هیچ جا خونه ی آدم نمی شه(زنده)

با توجه به شرایط روز و اینكه قراره بیشتر وقتمان را در خانه بسر ببریم چه بازیها و سرگرمیهایی بلدیم؟
تهیه كننده: پیری- ادیبی- رجبی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

19:30

به افق ماه

19:45

ادامه هیچ جا خونه ی آدم نمی شه(زنده)

اینروزها كه برای حفظ سلامتی باید در خانه بمانیم چطور می توانیم از اوقاتمان بهترین بهره را ببریم؟
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

21:0

رفاقت(زنده)

ویژه برنامه نوروز
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

22:0

گزینه جوان(زنده)

كنكور و آموزش و آمادگی داوطلبان آزمونهای ورودی دانشگاه
شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

23:0

اینجا شب نیست(زنده)

جنگ شبانه- عیدی دادن- تجربه های نو
تهیه كننده: سیروس رجبی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir