پخش زنده و آرشیو رادیو
چهارشنبه 1 خرداد 1398
11:30

فرزند ایران


12:0

بانوی قهرمان


12:30

ورزش و جامعه

موضوع هفته: بررسی اثرات فرهنگی-اجتماعی لیگ هجدهم
اذان ظهر: 13:01 موذن: استاد غلوش

13:30

نمایش یار هفتم

13:45

میان برنامه

14:0

تازه های ورزشی(زنده)

14:5

تیتر اول(زنده)

تیتر و عناوین اصلی روزنامه ها، اخبار سایت های ورزشی كشور و پیگیری موضوعات مهم ورزشی را در این برنامه بشنوید.

14:30

مشاور


14:55

ورزش باستانی

15:0

ورزش ایران ورزش جانبازان و معلولان(زنده)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید

15:55

میان برنامه

16:0

تازه های ورزشی(زنده)

16:5

از فوتبال چه خبر؟


17:0

عصرانه(زنده)


18:25

در محضر ولایت

18:30

همیشه با ورزش(زنده)


19:45

اثرانگشت

ویژه برنامه افطار ماه مبارك رمضان/داستان مرتضی بهزاد قهرمان والیبال نشسته
اذان مغرب: 20:28- موذن: استاد موذن زاده اردبیلی

20:45

میان برنامه

21:0

تازه های ورزشی(زنده)

21:5

گپ آهنگ(زنده)


23:0

دانشكده مدیریت ورزشی


23:30

میان برنامه

23:35

فرزند ایران