پخش زنده و آرشیو رادیو
جمعه 4 بهمن 1398
13:0

بانوگ


13:30

به رنگ قهرمانی

13:45

گنجینه ها

13:55

میان برنامه

14:0

از تندرستی تا افتخار


14:30

قهرمان فردا


15:0

برای فردا


15:30

44


16:0

گزارش ورزشی(زنده)

مسابقات كشتی فرنگی جام جهان پهلوان تختی
اذان مغرب: 17:42- موذن: استاد رضیعی

20:0

مسابقه 9 با 2


20:55

میان برنامه

21:0

گپ آهنگ(زنده)


22:55

میان برنامه

23:0

فوتبال در اروپا(زنده)

دورتموند-كلن