پخش زنده و آرشیو رادیو
سه شنبه 29 آبان 1397
11:25

میان برنامه

11:30

فرهنگ و ورزش(زنده)

موضوع هفته: انسجام و وحدت با ورزش
اذان ظهر: 11:50- موذن: استاد طنطاوی

13:0

تازه های ورزشی(زنده)

13:5

یك فنجان چای داغ

گپ و گفت با قهرمانان و پیشكسوتان ورزشی

13:30

سكوی من

در این برنامه فرآیند استعدادیابی در ورزش كشورمان مورد بحث و بررسی قرار می گیرد.
با حضور سعید نقیبی(كارشناس فیزیولوژی ورزشی)

14:0

تیتر اول(زنده)

تیتر و عناوین اصلی روزنامه ها، اخبار سایت های ورزشی كشور و پیگیری موضوعات مهم ورزشی را در این برنامه بشنوید.

14:30

مركز مشاوره ورزشی

پیام های تندرستی در حوزه حركات اصلاحی و تغذیه
با حضور شهاب اولیایی(كارشناس تغذیه)

14:55

ورزش باستانی

15:0

مجله ورزش های راكتی(زنده)

تحلیل و تفسیر آخرین رخدادهای هفتگی این رشته ورزشی را در این برنامه بشنوید.

15:55

ریزبین

16:0

تازه های ورزشی(زنده)

16:5

فرزند ایران(زنده)

نظرخواهی و انتخاب برترین های ورزش 1397

16:30

ایران ما

اخبار ورزشی شهرستان ها و پیگیری وضعیت ورزش در استان ها

17:0

عصرانه(زنده)

برنامه عصرگاهی در قالب كارشناسی، تحلیلی و نمایشی
اذان مغرب: 17:14- موذن: استاد منصوری

18:25

در محضر ولایت

18:30

گزارش ورزشی(زنده)

ایران-ونزوئلا

21:0

گپ آهنگ(زنده)


22:0

تازه های ورزشی(زنده)

22:5

ادامه گپ آهنگ(زنده)


23:0

ورزش و روستا

23:15

با گزارشگران

23:30

فردا روشن است

23:45

سفر به قله ها