پخش زنده و آرشیو رادیو

ایران را بشنویم

پنجشنبه 16 اسفند 1397 ساعت 12:40 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

ایران را بشنویم

معرفی برنامه های شبكه

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

زمان پخش : پنج شنبه ها ساعت 11:45 به مدت 40 دقیقه/ تهیه كننده : عاطفه اقتداری / مجری : حامد نجم الهدی