پخش زنده و آرشیو رادیو

سیر تا پیاز

چهارشنبه 7 فروردین 1398 ساعت 23:00 به مدت 60 دقیقه

اطلاعات برنامه

سیر تا پیاز

ویژه برنامه تركیبی به مناسبت نوروز با بخش های مختلف گزارشی، نمایشی و ترانه های نوروزی

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات