پخش زنده و آرشیو رادیو

مسابقه یك، دو، صدا

چهارشنبه 30 مرداد 1398 ساعت 18:00 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

مسابقه یك، دو، صدا

مرحله اول مسابقه یك دو صدا شامل بخش های لطیفه خوانی و حالت نمایشی

داوران: علی سلیمانی، لاله صبوری، عباس محبی، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

تقویت روحیه خودباوری و فرهنگ كار و تلاش تقویت روحیه شادابی، امید و نشاط عوامل برنامه : تهیه كننده : مهدی ساعی گوینده : نسیم رفیعی نویسنده : مریم توفیقی هماهنگی : سیما بلوری دستیار تهیه : محمدحسین خسروجردی داوران : بهرام ابراهیمی- فاطمه آل عباس- بهروز تشكر

عوامل برنامه