پخش زنده و آرشیو رادیو

میزبان

سه شنبه 12 شهریور 1398 ساعت 11:55 به مدت 40 دقیقه

اطلاعات برنامه

میزبان

تحلیل بیكاری فارغ التحصیلان دانشگاهی

دكتر داود فدایی(عضو اتاق بازرگانی ایران و رئیس پژوهشكده انرژی های خورشیدی)، مهندس پوریا حداد( مدیر عامل شركت دانش بنیان)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

فهرست قطعات
عوامل برنامه