پخش زنده و آرشیو رادیو

ادامه سلام صبح بخیر

دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 07:10 به مدت 50 دقیقه

اطلاعات برنامه

ادامه سلام صبح بخیر

برنامه صبحگاهی رادیو- بحث، گفتگو و اطلاع رسانی لحظه ای درباره رویدادها و مسائل اجتماعی روز

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات
عوامل برنامه