پخش زنده و آرشیو رادیو

راه شب- ورزش و تفریحات(زنده)

دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 00:30 به مدت 115 دقیقه

اطلاعات برنامه

راه شب- ورزش و تفریحات(زنده)

چقدر اهل تحقیق و جستجو هستین؟ كجا به كارتون اومده؟ آیا نتیجه ی خوبی براتون داشته؟

بخش های این برنامه شامل: شعر شاعران، ضرب المثل ها، دانستنی ها، تلفن و پیامك شنوندگان و .... در حوزه موضوع برنامه می باشد. پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات