پخش زنده و آرشیو رادیو

به افق آفتاب

دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 11:30 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

به افق آفتاب

برنامه اذانگاهی ظهر- صفات مومنان- اذان: 12:00، موذن: آقای عبدالحسن محمدپور

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

هدایت اندیشه ها در راستای ارزش های جمهوری اسلامی،افزایش آگاهی مخاطبان نسبت به آموزه های دینی و اخلاقی قرآن و اهلبیت و تلاش برای گسترش فضائل اخلاقی، افزایش آگاهی مردم نسبت به هویت اسلامی ایرانی

عوامل برنامه