پخش زنده و آرشیو رادیو

راه رستگاران

دوشنبه 25 آذر 1398 ساعت 19:55 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

راه رستگاران

شرح و توضیح فرازی از نهج البلاغه

حجت الاسلام سرلك(كارشناس دینی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات