پخش زنده و آرشیو رادیو

پنج شنبه؛ جمعه

جمعه 21 آذر 1399 ساعت 22:05 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

پنج شنبه؛ جمعه

«پنجشنبه جمعه» اولین برنامه چند رسانه ای رادیو خواهد بود كه علاوه بر آنتن زنده، برای فضای مجازی نیز به تولید محتوا می پردازد و به صورت تعاملی با مخاطبان در ارتباط خواهد بود. در هر قسمت اعضای یك گروه موسیقی به استودیو می آیند و در برنامه كه هم به صورت رادیویی و هم تصویری در بستر فضای مجازی در اختیار مخاطبان قرار می گیرد به اجرا می پردازند. «پنجشنبه جمعه» یك برنامه شخصیت محور است و شنوندگان همراه با منصور ضابطیان موسیقی، قصه و گفتگوهای هنرمندان را می شنوند.

خانم شرمینه نادری(نویسنده و قصه نویس) و خانم زهرا قائدی(تهیه كننده)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

فهرست قطعات

در هر قسمت اعضای یك گروه موسیقی به استودیو می آیند و در برنامه كه هم به صورت رادیویی و هم تصویری در بستر فضای مجازی در اختیار مخاطبان قرار می گیرد به اجرا می پردازند. «پنجشنبه جمعه» یك برنامه شخصیت محور است و شنوندگان همراه با منصور ضابطیان موسیقی، قصه و گفتگوهای هنرمندان را می شنوند، قصه های این برنامه را هم شرمینه نادری می نویسد. این برنامه به تهیه كنندگی زهرا قائدی هر هفته پنجشنبه و جمعه حوالی ساعت 22 به مدت یك ساعت از رادیو ایران روی آنتن می رود.

عوامل برنامه