پخش زنده و آرشیو رادیو

شور و نور

پنجشنبه 16 دی 1400 ساعت 20:55 به مدت 5 دقیقه

اطلاعات برنامه

شور و نور

شرح و توضیح مختصر آیه به آیه قرآن كریم

مهندس فتحی پور(كارشناس قرآنی)، پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

زمان پخش: هر روز ساعت 20:55 به مدت 5 دقیقه/ تهیه كننده: وحید بیات