پخش زنده و آرشیو رادیو

سیاره آبی

شنبه 21 خرداد 1401 ساعت 16:40 به مدت 20 دقیقه

اطلاعات برنامه

سیاره آبی

این برنامه قصد دارد برای مخاطبانی كه دغدغه محیط زیستی ندارند ایجاد انگیزه نماید و الگوی رفتارهای محیط زیستی كاربردی را مطرح كند و نیز با ایجاد تعامل با مخاطبان به ویژه در فضای مجازی اهمیت محیط زیست را نهادیه كند.

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 9821222050009+

لیست قطعات

سیاره آبی موضوع های روز محیط زیستی را بررسی و با كارشناسان و مسئولان مرتبط گفتگو می كند. در بخش گفتگوی برنامه خبرنگار محیط زیست هم گوینده را همراهی می كند. این برنامه تلاش می كند روحیه مطالبه گری محیط زیستی را ارتقا دهد؛ در این برنامه علاوه بر گفتگو، بخش دانستنی های محیط زیست طراحی شده است. دانستنی های محیط زیست، معرفی گونه های جانوری و گیاهان بومی، مفاهیم محیط زیست و پیگیری مشكلات زیست محیطی از موضوع های محوری این برنامه است. مخاطبان برنامه، مسائل خود را به صورت صوت، تصویر و همچنین فایل ویدیویی میتوانند ارسال كنند. زمان پخش: شنبه تا چهارشنبه ساعت 16:40/ تهیه كننده: سیما پاتیمار/ گوینده: لیلا صفری

عوامل برنامه