پخش زنده و آرشیو رادیو

فرهنگ مردم

جمعه 20 خرداد 1401 ساعت 21:35 به مدت 25 دقیقه

اطلاعات برنامه

فرهنگ مردم

صنایع چوبی كرمانشاه و سابقه و قدمت فرش بافی در ایران/ توضیح درباره نقش،اهمیت،و جایگاه زیلو در یزد و شهرستان های آن توضیح درباره پوشاك زنان آذربایجان/ انواع پوشاك بانوان این دیار توضیحات خانم نرگس شایق كارشناس صنایع دستی درباره انواع سفال در مناطق مختلف ایران همراه با توضیحاتی درباره كاربرد و نقش وآنها

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

فهرست قطعات

زمان پخش : جمعه ها ساعت 21:30 به مدت 30 دقیقه/ تهیه كننده : زهرا فقیه میرزایی / مجری: شمسی فضل اللهی و محمد محسن رفیعی

عوامل برنامه