پخش زنده و آرشیو رادیو

ورزش ایران

یکشنبه 27 خرداد 1403 ساعت 17:45 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

ورزش ایران

اخبار و حواشی ورزش ایران

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

فهرست قطعات

زمان پخش : شنبه تا پنج شنبه ساعت 19:05 به مدت 50 دقیقه/ تهیه كننده : احسان زارع ، محمد كیانی و محمد حسین خسروجردی مجری: حسین معتمد هاشمی و ایمان آرزه

عوامل برنامه