پخش زنده و آرشیو رادیو

صبح عید با شما ( زنده )

دوشنبه 28 خرداد 1403 ساعت 09:00 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

صبح عید با شما ( زنده )

ویژه برنامه به مناسبت عید سعید قربان

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

فهرست قطعات