پخش زنده و آرشیو رادیو

سلام، صبح بخیر

چهارشنبه 30 خرداد 1403 ساعت 06:05 به مدت 55 دقیقه

اطلاعات برنامه

سلام، صبح بخیر

مجله صبحگاهی رادیو

پیامك: 9830000900+ و تلفنها: 982122040086+ و 982122050009+

فهرست قطعات

زمان پخش : شنبه تا پنج شنبه ساعت 6:35 به مدت 75 دقیقه / تهیه كننده: زهرا قائدی و حسین معصومی/ مجریان : سعید توكلی و محمدرضا نظری

عوامل برنامه