پخش زنده و آرشیو رادیو

ادامه بخش شبانگاهی(زنده)

یکشنبه 24 آذر 1398 ساعت 00:00 به مدت 120 دقیقه

اطلاعات برنامه

ادامه بخش شبانگاهی(زنده)

خبر، موسیقی بی كلام، موسیقی با كلام(سنتی، پاپ، محلی، تلفیقی، ساز و آواز)

www.radiopayam.ir شماره پیامك 98300001047+

لیست قطعات

بخش شبانگاهی با استفاده از گویندگان شاخص كه عموماً از چهره های فرهنگی شناخته شده هستند ، زمینه مناسبی برای علاقمندان حوزه فرهنگی فراهم آورده است . معرفی كتب و نشریات سودمند و خوانش بخش هایی از آن ها به صورت هنرمندانه و پخش موسیقی های فاخر از دیگر رسالت های این بخش ست . گسترش فضای آرامش فكری و ذهن مخاطب و پرهیز از طرح مطالب چالش بر انگیز به همراه بهره گیری از موسیقی مناطق و نواحی ایران از ویژگیهای بخش شبانگاهی ست .

عوامل برنامه