پخش زنده و آرشیو رادیو

بخش شامگاهی(زنده)

یکشنبه 7 آذر 1400 ساعت 18:00 به مدت 240 دقیقه

اطلاعات برنامه

بخش شامگاهی(زنده)

خبر، موسیقی بی كلام، موسیقی با كلام(سنتی، پاپ، محلی، تلفیقی، ساز و آواز)

www.radiopayam.ir شماره پیامك 98300001047+

لیست قطعات
عوامل برنامه