پخش زنده و آرشیو رادیو

نوبت عاشقی

جمعه 19 مرداد 1397 ساعت 08:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

نوبت عاشقی

گلگشتی در سوره مباركه لقمان و تاملی در آیات آن

با حضور آقای اشرف سمنانی(استاد دانشگاه و مولف)، شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

فهرست قطعات

آشنایی جوانان با سوره یس با توجه به مشهور بودن آن به قلب قرآن