پخش زنده و آرشیو رادیو

عصر من(زنده)

شنبه 16 شهریور 1398 ساعت 15:00 به مدت 45 دقیقه

اطلاعات برنامه

عصر من(زنده)

جنگ فرهنگی هنری- توجه به رویدادهای فرهنگی- موضوع امروز: چهره ها، الگوها و رفتارهای اجتماعی- واكنش چهره ها به عنوان الگوهای اجتماعی نسبت به اتفاقات اجتماعی پیرامون در فضای واقعی و مجازی چگونه باید باشد.

تهیه كنندگان: مهدی شاهرضایی و سیروس رجبی- شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

لیست قطعات

عوامل برنامه نیز به شرح زیر می باشد تهیه كننده : مهدی شاهرضایی – سیروس رجبی گوینده : حسن خلقت دوست كارشناس : سید محمد حسینی – مازیار رضاخانی – حجت الله مرادخانی – علیرضا محمودی – رضا مهدوی – اردشیر صالح پور