پخش زنده و آرشیو رادیو

و اما ورزش(زنده)

دوشنبه 25 فروردین 1399 ساعت 11:00 به مدت 30 دقیقه

اطلاعات برنامه

و اما ورزش(زنده)

بررسی رویدادهای ورزشی

شماره پیامك شبكه جوان: 9830000881+، تلفن روابط عمومی: 982122167783+، www.radiojavan.ir

لیست قطعات

مروری بر مهمترین خبرهای ورزشی

عوامل برنامه